Enkel kirurgi


Vi tilbyr moderne dagkirurgiske prosedyrer til rimelige priser. Alle kirurgene har lang erfaring fra offentlige og private sykehus og er medlemmer av Den norske legeforening. Vi har kort ventetid, ring for nærmere opplysninger.


Triggerfinger


Senen til fingeren din henger seg opp i bøyd stilling. Da klarer du ikke å rette ut fingeren som du pleier. Vi går inn og spalter et bånd som løsner opp fingeren. 


Pris kr 6.000



Ganglion/Håndleddscyste


Ganglioncyster er væskefylte kuler som utgår fra leddkapsel eller seneskjede. Disse kan gi lokale smerter eller presse på nerver.


Pris kr 6.000



Karpaltunnelsyndrom/Canalis carpi


Tranghet i karpaltunnellen gir smerter og nummenhet i tommel, pekefinger og langfinger og halve ringfinger. Kan også gi svakhet i hånden. Mange våkner opp om natten og rister hånden. Vi spalter et ligament i håndleddet som letter trykket på nerven.


Pris kr 6.000



De Quervains senebetennelse

Kronisk betennelse i senen til tommelen. Smerter i tommel og håndledd i lengre tid ofte. Seneskjedene sveller og dette gjør senene irritert. Vi spalter et senebånd ved håndleddet.


Pris kr 8.000



Hammertå

Smerter i feilstilte tærne kan gi opphav til ubehag. Vi fjerner og retter opp tærne slik at trykkpunktet forandres.


Pris kr 8.000



Mortons tå

Hevelse og irritasjon på fortykket nerve til tærne. Kan gi elektriske smerter ut i tærne. Nerven fjernes kirurgisk.


Pris kr 8.000



Inngrodd negl-

I lokalbedøvelse gfjernes inngrodd negl og neglseng behandles slik at den irriterte del av neglen forsvinner.


Pris kr 3.500



Lipom-

fettkuler i underhuden. Vi fjerner kirurgisk fettkulen og sender inn til undersøkelse om nødvendig.


Pris fra kr 3.000



Aterom-

store talgkjertler i huden som tømmer seg for talgmaterie og kan i noen tilfeller bli infisert. Vi fjerner talgkjertelen kirurgisk.


Pris fra kr 3.000



Føflekker-

vi fjerner små og store føflekker og sende dem inn til eksperter som undersøker og utelukker føflekkkreft.


Pris fra kr 3.000



Ring 22 00 80 30 for å snakke med en av våre doktorer eller bestille time.

Hva er stamceller?

Celler er byggesteinene i alt som lever. Kroppen består av mer enn 30 billioner celler som alle har en bestemt funksjon.


Cellene er forbundet med hverandre som i en vev og former kroppens organer, som hjernen og hjertet.

Etter at vi er født, fornyer stamceller kroppen vår i svimlende høy hastighet. Hvert sekund blir det laget 17 millioner nye celler i kroppen vår.

Ved hver celledeling kan en celle lage nye, spesialiserte celler som hudceller og nerveceller.

Hver dag dør tusenvis av celler. Det er stamcellene som produserer nye celler og på den måten reparerer og vedlikeholder organene våre. Vi har flere typer stamceller som er definert ut fra potensialet til å danne ulike typer celler. Stamcellene som blir til et foster kalles pluripotente stamceller. Disse kan igjen deles inn i 3 ulike typer ut fra hvilke celler de kan bli:


Endoderm – indre organer

Ektoderm – hud og nerver

Mesoderm – muskel, brusk og sener


Det er stamceller fra mesoderm som kalles Mesenchymale stamceller (ADSC/MSC).


I motsetning til mer spesialiserte celler, har stamceller en unik evne til å dele seg mange ganger uten å eldes. De ligger som oftest i dvale og deler seg bare en sjelden gang, kanskje bare én gang i måneden. Når en stamcelle deler seg, kan det bli dannet to nye, like stamceller. Det kan også bli dannet én ny stamcelle og én «vanlig» celle, som deretter igjen deler seg videre om og om igjen slik at det kan bli dannet tusenvis av spesialiserte celler fra én og samme stamcelle.


Stamceller kan altså bli til spesialiserte celler, men nyere forskning viser også at stamceller bidrar til å dempe betennelsesreaksjoner i kroppen. 

Hva er iPRF- og PRP-behandling?


iPRF (injectable Platelet Rich Fibrin) er en videreutvikling av PRP (Platelet Rich Plasma). I begge tilfeller hentes blod fra pasienten ved en vanlig blodprøve. Forskjellen i metodene er at man ved iPRF sentrifugerer blodet på lavere hastighet for å bevare flere aktive celler. Når blodet sentrifugeres skilles serum fra de røde blodcellene.


Effekten av behandlingen kan variere fra person til person etter hva som behandles og avhengig av grad av skade/artrose og pasientens smerter. Vi ønsker å opplyse om at selv om behandlingen er blitt tilbudt i flere år er den fortsatt kategorisert som eksperimentell, men dokumentert som trygg.


Serumet består av kroppens eget forsvarssystem; stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer. Disse virksomme cellene injiseres tilbake til sener, ledd eller muskler hvor pasienten opplever smerter eller har slitasje. Behandlingene er utført på verdensbasis i nesten 15 år, men regnes likevel som en utprøvende behandlingsmetode.


Behandlingen ved Stamcelleklinikken har som mål å redusere pasientens smerter og bedre funksjonen i ledd og sener.

Hva er ADSC-behandling?


Mesenchymale stamceller (MSC) er stamceller som har differensiert seg til å danne bein, brusk, blodårer og fett. Når de mesenchymale stamcellene hentes fra fett kalles det ofte Adipose Derived Stem Cells (ADSC). Disse stamcellene ligger rundt blodkarene til overfladisk fettvev og kan brukes til å behandle slitasje og betennelser i ledd og sener.


Mesenchymale stamceller danner ikke bare nye celler, men har flere gunstige virkninger på andre celler. De frigjør stoffer som er betennelsesdempende og virker sterkt balanserende på betennelser i kroppen. Mesenchymale stamceller virker derfor bruskstabiliserende og betennelsesdempende i ledd og sener.


ADSC eller stamceller fra fett er tilgjengelig gjennom høsting fra overfladisk fettvev gjerne fra pasientens mageområde. Mesenchymale stamceller isoleres i egen prosess og settes tilbake til området som trenger behandling umiddelbart. Ingen tilsetningstoffer brukes når vi behandler med stamceller fra fett. På stamcelleklinikken kombinerer vi gjerne stamceller fra fettvev med iPRF-behandling fra pasientens eget blod.

Har behandlingen noen bivirkninger?


Behandlingen innebærer ingen bruk av kunstige legemidler eller kortison – vi injiserer kun svært virksomme celler fra pasientens eget blod.


Det er alltid en liten risiko for infeksjoner ved en injeksjon. Med injeksjon av kortison kan risikoen være 1 infeksjon per 20 000 injeksjon, noe som er svært lite sammenlignet med operasjoner. Med i-PRF, er denne risikoen enda mindre, i og med det er celler fra ens eget blod som også beskytter mot infeksjoner, som sprøytes inn.


Etter behandling med stamceller fra fettvev er det en fordel at man er i ro og unngår unødvendig aktivitet i 1 uke. Da blir også effekten av behandlingen størst mulig.


Det er vanlig med lokal hevelse og moderate smerter i 1-2 uker etter inngrepet. Man kan få blåmerker og ømhet i området som blir behandlet, samt i høstingsområdet. Noen kan få ujevnheter i huden fra høstingsområdet. Ved alle injeksjoner er det fare for infeksjon i behandlingsområdet, men denne regnes som veldig liten og man blir dekket med antibiotika for å unngå infeksjon i høstingsområdet.

Finnes det dokumenterte resultater?

Resultatene med i-PRF stamcellebehandling i utlandet er lovende. Undersøkelser viser at behandlingen kan redusere artrose ved å virke bruskstabiliserende, betennelsesdempende og dermed bedre funksjonen i leddet og redusere eller helt fjerne . Erfaring viser at behandling med i-PRF kan utsette behov for operasjon, eller redusere smerter i påvente av operasjon. Behandlingsmetoden er nå vurdert innført i amerikanske retningslinjer for artrose. Statens helsetilsyn har uttalt at behandlingen har lav risiko for komplikasjoner og at det er en mulighet for positiv effekt for pasientene i form av smertelindring.


Effekten av behandlingen kan variere fra person til person etter hva som behandles og avhengig av grad av skade/artrose og pasientens smerter. Vi ønsker å opplyse om at selv om behandlingen er blitt tilbudt i flere år er den fortsatt kategorisert som eksperimentell, men dokumentert som trygg.


Det er gjort en rekke studier og undersøkelser om bruk av PRP og i-PRF. Her er noen av dem:


Petrzak, WS: Eppley BL. "Platelet rich plasma: biology and new technology." J CraniofacSurg. 2005:16 (6) 1043-54.

 

Eppley BL. Woodell JE, Higgins J. "Platelet quantification and growth factor analysis from platelet-rich plasma."

 

Werner S, Grose R. "Regulation of wound healing by growth factors and cytokines." Pfysiol Rev. 2003;83 (3): 528-35.

 

Choukroun, J, and S Ghanaati. 2017. "Reduction of Relative Centrifugation Force within Injectable Platelet-Rich-Fibrin (PRF) Concentrates Advances Patients’ Own Inflammatory Cells, Platelets and Growth Factors: The First Introduction to the Low Speed Centrifugation Concept." European Journal of Trauma and Emergency Surgery : Official Publication of the European Trauma Society, March, 1–9. doi: 10.1007/s00068-017-0767-9.

 

Kobayashi, Eizaburo, Laura Flückiger, Masako Fujioka-Kobayashi, Kosaku Sawada, Anton Sculean, Benoit Schaller, and Richard J. Miron. 2016. "Comparative Release of Growth Factors from PRP, PRF, and Advanced-PRF." Clinical Oral Investigations 20 (9). Clinical Oral Investigations: 2353–60. doi:10.1007/s00784-016-1719-1.

 

Miron, R, Choukroun J.; "Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentristy: Biological background and clinical Indications." Chapter 15; 251-261, Sept 2017, Wiley-Blackewell.

 

Balaram N. "Role of Platelet rich fibrin in wound healing: A critical review." J Conserv Dent. 2013 Jul-Aug; 16(4):284-293.

 

Meheux C. "Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review." The journal of arthroscopic and Related Surgery, Vol 32, No 3 2016: pp 295-505.

 

Dai W. "Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials." The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 33, No 3, 2017: pp 659-670.

 

Roubelakis M. "Platelet-Rich Plasma(PRP) Promotes Fetal Mesenchymal Stem/Stromal Cell Migration and Wound Healing Process." Stem Cell Rev. 2014 Jun;10 (3): 417-28.

 

Filardo G. et al. "Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative vartilage lesions and osteoarthritis." KneeSurg Sports TraumatolArthrosc. 2011;19 (4): 528-35.

 

Kon E. et al. "Platelet-rich plasma intra-articular injection versus hyaluronic acid viscosupplementation as treatments for cartilage pathology. From early degeneration to osteoarthritis. Arthroscopy." 2011;27 (11): 1490-1501.

 

Sanches M et al. "A randomized clinical trial evaluating plasma rich in growth factors (PRGF.Endoret) versus hyaluronic acid in the short term treatment of symptomatic knee osteoarthritis. Arthroscopy." 2012;28 (8): 1070-1078.

 

Kanchanatawan W. et al. "Short term outcomes of platelet-rich plasma injection for treatment of osteoarthritis of the knee." KneeSurg Sports TraumatolArthrosc. 2016 May;24 (5): 1665-77.

 

Masoudi E. et al. "Platelet-rich blood derivatives for stem cell-based tissue engeneering and regeneration." Curr Stem cell rep. 2016 MAR; 2 (1): 33-42.

 

Pak J, Lee JH, Park KS, Park M, Kang LW, Lee SH. 2017. "Current use of autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells for orthopedic applications." J Biomed Sci. 24 (1), 31. January

 

Liu Y, Zhang Z, Zhang C, et al. 2016. "Adipose-derived stem cells undergo spontaneous osteogenic differentiation in vitro when passaged serially or seeded at low density." Biotech Histochem. 91 (5)

 

Oshita K, Yamaoka K, Udagawa N, et al. 2011. "Human mesenchymal stem cells inhibit osteoclastogenesis through osteoprotegerin production." Arthritis Rheum. 63 (6)

 

Pak J, Lee JH, Kartolo WA, and Lee SH. 2016. "Cartilage Regeneration in Human with Adipose Tissue-Derived Stem Cells: Current Status in Clinical Implications." Biomed Res Int.


Van Lent P, Schelbergen R, Huurne MT, et al. 2013. "Synovial Activation in Experimental OA Drives Rapid Suppressive Effects of Adipose-Derived Stem Cells after Local Administration and Protects Against Development of Ligament Damage." Ann Rheum Dis. 72 (Suppl 3)

 

Erickson GR, Gimble JM, Franklin DM, Rice HE, Awad H, and Guilak F. 2003. "Chondrogenic Potential of Adipose Tissue-Derived Stromal Cells in Vitro and in Vivo." Biochem Biophys Res Commun. 290 (2)

 

Sciarretta, F. 2013. "Adipose tissue stromal vascular fraction: A new method for it’s regenerative application in one step chondral defect repair." Journal of Science and Medicine in Sport 16 (62)

Sciarretta, FV, and C Ascani. 2015. "Adipose Tissue and Progenitor Cells for Cartilage Formation." Sports Injuries: Prevention, 10. June

 

Freitag J, Li D, Wickham J, Shah K, Tenen A. 2017. "Effect of autologous adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of a post-traumatic chondral defect of the knee." BMJ Case Rep.

 

Freitag J, Shah K, Wickham J, Boyd R, Tenen A. 2017. "The effect of autologous adipose derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of a large osteochondral defect of the knee following unsuccessful surgical intervention of osteochondritis dissecans – a case study." BMC Musculoskelet Disord. 18 (1)


Freitag J, Ford J, Bates D, et al. 2015. "Adipose derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of isolated knee chondral lesions: Design of a randomised controlled pilot study comparing arthroscopic microfracture versus arthroscopic microfracture combined with postoperative mesenchymal stem cell injections." BMJ Open. 5 (12)

 

Jang Y, Koh YG, Choi YJ, Kim SH, Yoon DS, Lee M, and Lee JW. 2015. "Characterization of adipose tissue-derived stromal vascular fraction for clinical application to cartilage regeneration." Vitr Cell Dev Biol – Anim. 51 (2), February

 

Zhang, Jinxin, Chunyan Du, Weimin Guo, Pan Li, Shuyun Liu, Zhiguo Yuan, Jianhua Yang, Sun Xun, Yin Heyong, Guo Quanyi, Zhou Chenfu. 2017. "Adipose Tissue-Derived Pericytes for Cartilage Tissue Engineering." Current Stem Cell Research & Therapy 12 (6)

 

Centeno CJ, Busse D, Kisiday J, Keohan C, Freeman M, Karli D. 2008. "Increased Knee Cartilage Volume in Degenerative Joint Disease using Percutaneously Implanted, Autologous Mesenchymal Stem Cells." Pain Physician, 11 (3), May

 

Pak J. 2011. "Regeneration of Human Bones in Hip Osteonecrosis and Cartilage in Knee Osteoarthritis with Autologous Adipose Tissue-derived Stem Cells in Human – a series of case reports." J Med Case Rep. 5 (296)

 

Jo CH, Lee YG, Shin WH, et al. 2014. "Intra-articular injection of mesenchymal stem cells for the treatment of osteoarthritis of the knee: a proof-of-concept clinical trial."Stem Cells. 32 (5)

 

Koh YG, Choi YJ, Kwon SK, Kim YS, Yeo JE. 2015. "Clinical results and second-look arthroscopic findings after treatment with adipose-derived stem cells for knee osteoarthritis." Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 23 (5)

 

Michalek J, Moster R, Lukac L, et al. 2015. "Autologous adipose tissue-derived stromal vascular fraction cells application in patients with osteoarthritis." Cell Transplant. January 20

 

Desando G, Cavallo C, Sartoni F, Martini L, Parrilli A, Veronesi F, Fini M, Giardino R, Facchini A, and Grigolo B. 2013. "Intra-articular delivery of adipose derived stromal cells attenuates osteoarthritis progression in an experimental rabbit model." Arthritis Research & Therapy, 15 (1)

 

Mishra A, Tummala P, King A, Lee B, Kraus M, Tse V, and Jacobs CR. 2008. "Buffered Platelet-Rich Plasma Enhances Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Chondrogenic Differentiation." Tissue Eng Part C Methods. 15 (3), 10. February

 

Van Pham P, Hong-Thien Bui K, Quoc Ngo D, Tan Khuat L, and Kim Phan N. 2013. "Transplantation of Nonexpanded Adipose Stromal Vascular Fraction and Platelet-Rich Plasma for Articular Cartilage Injury Treatment in Mice Model." J Med Eng.

 

Piccirilli, Manolo, Catia P Delfinis, Antonio Santoro, and Maurizio Salvati. 2017. "Mesenchymal stem cells in lumbar spine surgery: a single institution experience about red bone marrow and fat tissue derived MSCs." Journal of neurosurgical sciences, 6. April

 

Hansraj Kenneth. K. 2016. "Stem cells in spine surgery." Surgical Technology International.

Schroeder J, Kueper J, Leon K, Liebergall M. 2015. "Stem cells for spine surgery." World J Stem Cells. 7 (1), 26. January

Gjør det vondt?


De fleste opplever injeksjoner med iPRF på samme måte som en vaksinasjonssprøyte, dvs. at man kjenner det uten at det gjør vondt. Noen kjenner likevel litt ømhet i innstikkstedet i noen timer etterpå.


Behandling med stamceller fra fettvev kan være forbundet med noe ubehag. Du vil få smertestillende tabletter, samt en blanding av kort og langtidsvirkende lokalbedøvelse i området hvor høstingen foregår. Høstingen tar vanligvis rundt 30 min. Det er lite ubehag forbundet med injeksjon av stamceller tilbake i leddet eller skadede området. Man vil oppleve ømhet i høstingsområdet i inntil 1-2 uker etter inngrepet.


Etter inngrepet får man med seg resept på smertestillende tabletter.  

Hvor mye koster det?

Alle behandlinger begynner med en legekonsultasjon som innebærer en grundig undersøkelse og gjennomgang av pasientens sykdomsforløp. Alle behandlinger utføres av overleger med spesialisering i sine felt. 


Førstegangskonsultasjon slitasje/sportsskader med røntgen hos lege med spesialisering i ortopedi:

kr 2.000


Førstegangskonsultasjon artrose med røntgen hos lege med spesialisering i ortopedi:

kr 2.000


Førstegangskonsultasjon nakke og rygg med injeksjon/blokade hos lege med spesialisering i rygg/nakke:

kr 4.900


Injeksjoner med iPRF koster kr 2.900 per gang.

Det pleier å være nødvendig med 3-6 injeksjoner. Dersom det er behov for injeksjoner i flere ledd/områder koster dette ytterligere kr 1000 per injeksjon dersom flere behandlinger utføres under samme behandling.


ADSC/Stamceller fra fettvev:

kr 49.000 

Hvor lang tid tar behandlingen?


Vi gir som regel behandling allerede ved første konsultasjon, men kun om vi forventer at behandlingen vil gi god effekt. Vanligvis blir smertene i leddet redusert etter kort tid – ofte umiddelbart etter behandling.


iPRF & PRP stamcellebehandling

Det pleier å være nødvendig med 3-6 behandlinger.


ADSC stamcellebehandling

Når det gjelder behandling med stamceller fra fettvev, er det sjelden behov for mer enn 1 behandling.



La kroppen

hele seg selv.


Dr. Jørn Bremnes er spesialist i anestesiologi. Han var med på å starte Smerteklinikken på Rikshospitalet i 1984, og har arbeidet heltid med smertebehandling i over 30 år. 


Nå er han en del av legeteamet på Stamcelleklinikken som tilbyr en helt ny behandling av artrose og seneskader.


Artrose-pasienter har lenge fått et for dårlig behandlingstilbud.


Pasienter med slitasje i ledd har blitt henvist til trening og tatt smertestillende og betennelsesdempende midler. I min praksis som smertespesialist ser jeg mange av disse pasientene daglig. Det har alltid vært en utfordring å behandle og smertestille disse pasientene, inntil nylig kunne vi bare tilby kortisonsprøyter og betennelsesdempende tabletter som virker i hele kroppen og kun har midlertidig og begrenset effekt. Gjentatte sprøyter med kortison er heller ikke gunstig for leddet. Derfor er det stort endelig å kunne tilby et alternativ til kortison mot slitasje og betennelse i ledd og sener: stamceller kombinert med betennelsesdempende stoffer fra eget blod.



Det har vist seg at stamceller fra egen kropp ikke bare kan danne nye celler, men også virke sterkt betennelsesdempende og regenererende i kroppen vår. På Stamcelleklinikken skiller vi ut stamceller, blodplater, hvite blodceller og fibrin og setter dette tilbake i området som trenger behandling. Dette kan være alt fra artrose i ledd, rygg og nakke til betennelser i sener og muskler. 



Stamcellene og de hvite blodcellene virker betennelsesdempende. Blodplatene inneholder kjente vekstfaktorer og fibrinet «smører» leddet og holder på cellene. Vi bruker altså kroppens egne helingsmekanismer til å dempe betennelser, redusere smerte og øke bevegeligheten. Vi bruker din egen kropp til å snu en degenerativ prosess til en regenerativ tilstand der kroppen kan hele seg selv.



Dette er en liten revolusjon og jeg er veldig stolt over å få være med på utvikle denne metoden. Vi kan ikke hjelpe alle eller få bort alle smerter, men vi kan bidra til at pasienter som har hatt et veldig dårlig tilbud får en bedre hverdag.



Stamcelleklinikken-profil:

Overlege dr. Jørn Bremnes.


Spesialist i anestesiologi i 1984. Var med på å starte Smerteklinikken på Rikshospitalet i 1984. Overlege på Smerteklinikken, Rikshospitalet fram til 1994. Sluttet på Rikshospitalet og startet Norsk Nakke- og Ryggklinikk 1994. En klinikk, som den første i Norge, startet med utredning og denervering av nerver/ledd i nakke og rygg. 10-15 år senere startet også St. Olavs hospital i Trondheim, Rikshospitalet og AHUS med denne behandlingen. Arbeider på Klinikk for Smertebehandling, en klinikk som han startet i 1986. Behandler der alle ulike typer smerter. Har i flere år prøvd å finne en god behandling for leddsmerter. Har funnet at stamcellebehandling med i-PRF er en meget egnet mulighet for pasientene og er derfor med på å starte Stamcelleklinikken.


Raskere, sterkere, bedre!


Idretts- og belastningsskader tar tid. Stamcellebehandling kan bidra til at du kommer raskere tilbake.


Mange opplever idrettsrelaterte skader i løpet av et aktivt liv. Det skal mye til for å unngå leddbåndskader, belastnings- skader eller muskel/senerupturer etter flere år med trening og konkurranser. 


Kroppens vanlige respons på slike skader er å sette i gang sitt eget reparasjonssystem som gjerne begynner med en betennelsesreaksjon. Dette gir både hevelse, rødme og økt varmefølelse, og slik aktiveres mange av kroppens egne signalstoffer. I enkelte tilfeller kan heling og opptrening ta tid, og gjøre det vanskelig å komme tilbake på samme nivå som man var på før skaden. Flere av sportsrelaterte skader kan også ende i en betennelsesreaksjon som ikke kommer i mål, slik at kroniske smerter og hevelse i området setter grenser for aktivitet og opptrening.



Stamcelleklinikken bruker kroppens egne naturlige regenerative celler for å redusere smertene i det aktuelle området og bidra til helingen. Disse cellene er med på å reparere skadet vev og dempe betennelsestilstander der de blir injisert. Det vi gjør er å konsentrere kroppens eget reparasjonsstoffer og sette dem tilbake i det skadde området. Dette har vist seg å ha effekt på strekkskader, senebetennelser, slimposebetennelser og andre akutte og kroniske skader.


Ved I-PRF-behandlinger henter vi blod gjennom en enkel blodprøve fra pasientens arm. Blodet sentrifugeres med nøyaktig spinnhastighet for å få høy konsentrasjon av viktige celler som stamceller, hvite blodceller, blodplater og fibrin.

Overbelastning fra idrett, PC-bruk eller manuelt arbeid kan gi skader som tennisalbue og musearm.


Stamcellene og de hvite blodcellene er betennelsesmodulerende og dempende og blodplatene inneholder kjente vekstfaktorer. Fibrinet reagerer når vi injiserer det ved å «klistre» seg til det betente området og holde på de virksomme cellene. Dette stoffet kan også hjelpe til med å «smøre» ledd hvor brusken er skadet. Det er bare pasientens celler og ingenting annet som danner løsningen. Behandlingen gjentas gjerne med 14 dagers mellomrom. På denne måten bruker vi kroppens egne helingsmekanismer uten å bruke nedbrytende legemidler som kortison.r.


Stemcelleklinikken-profil:


Erik Bjørbæk. Studerte medisin på Karol Marcinkowski university i Poznan, Polen. Graduerte som MD i 2009. Jobbet som ortopedisk kirurg på Elverum Sykehus og Drammen sykehus. Jobber nå på Ullevål sykehus- fotseksjon. Godkjent ortopedisk spesialist i 2018. Subspesialisering innenfor protesekirurgi og fot/ankel kirurgi.


Kroppens egne byggesteiner


Hver og en har sin helt unike cellekode. Tradisjonell medisin har behandlet alle på samme måte. Stamcellemedisin bruker kun dine egne, unike reparasjonsceller i behandlingen.


Trinn 1:

Alle nye pasienter gjennomgår en komplett undersøkelse og får en diagnoserapport fra vårt medisinske team



Første gang du kommer til Stamcelleklinikken gjennomfører vi en grundig klinisk undersøkelse med røntgen. Hvis dette ikke gir klare svar, bruker vi også MR. Og i de tilfellene heller ikke MR gir klare svar, utfører vi diagnostiske blokader som innebærer at vi bedøver vi ulike ledd og nerver med lokalbedøvelse. Vi ser nøyaktig hvilket sted vi setter bedøvelsen ved hjelp av gjennomlysning med et spesielt røntgenapparat. Forsvinner smertene har vi også funnet ut hva som forårsaker dem.


Trinn 2:

Vi henter ut stamceller fra din egen kropp


Dersom undersøkelsen tyder på at du vil ha utbytte av stamcellebehandlingen, kan du få den første injeksjonen allerede ved første konsultasjon. Da begynner vi med å hente ut stamceller, blodplater, hvite blodlegemer, vekstfaktorer og fibrin fra pasientens eget blod eller fett. 


Blodplater og hvite blodceller er kilder til høy konsentrasjon av vekstfaktorer og cytokiner som regulerer en rekke prosesser forbundet med vevsregenerasjon og heling. Disse inkluderer platelet-derived growthfactor-PDGF, transforming growthfactor-beta-TGF-b, insulin like growthfactor- IGF-1 og vascularepithelial growthfactor-VEGF, for å nevne noen.

I-PRF inneholder også en konsentrasjon av mesenchymale stamceller.


Stamceller fra blod hentes ut på samme måte som når man tar en enkel blodprøve. Stamceller fra fett tas fra overfladisk fettvev gjerne fra pasientens mageområde som er rikt på stamceller: 90% av cellene i fettvevet er stamceller (MSC= Mesenkymale stamceller), mens 90% av volumet er fett. Stamcellene er altså mye mindre enn fettcellene, og det er ca 9 stamceller for hver fettcelle. Bukfettet er hos de fleste lett tilgjengelig, og med en liten nål suges fettet og stamcellene ut. Denne fettsugingen gjøres under sterile forhold med rikelig lokal anestesi på en av våre operasjonsstuer.

Trinn 3:

Blod og fett behandles for å få en høyest mulig konsentrasjon av virksomme celler.


Så snart vi har hentet ut blod eller fett, blir dette materialet behandlet på klinikken.

Fettet og stamcellene som hentes ut fra mageregionen gjennomgår en omfattende filtreringsprosess som gir en konsentrert løsning med stamceller og nanofett. Det er flere millioner stamceller per milliliter i denne vesken.


Blodet blir sentrifugert for å skille ut stamcellene.


Etter prosessen kan man se den konsentrerte væsken med stamceller øverst i reagensglassene.

Denne konsentrerte væsken injiseres i området som skal behandles.

Blodet sentrifugeres med nøyaktig spinnhastighet over et gitt tidsrom. På denne måten oppnår vi en høy konsentrasjon av de viktige cellene – eksempelvis blodplasma, blodplater, fibrin, hvite blodceller, en rekke viktige gro- og vekstfaktorer og 1-2 prosent stamceller.

Trinn 4:

Vi injiserer kun virksomme stoffer fra din egen kropp i området hvor smertene er.


De virksomme cellene injiseres tilbake til sener, ledd eller muskler hvor pasienten opplever smerter eller har slitasje. Det er bare pasientens egne celler, ingen kunstige tilsetningsstoffer, som benyttes. Vi bruker et spesielt røntgenapparat for å se at nålen treffer nøyaktig og riktig i leddet som behandles. Dette stikket er ikke smertefullt, fordi nålen er så tynn.


Det injiserte fibrinet virker som et bindende støtteverk for oppbygging av cellene i ledd og sener. De hvite blodcellene virker betennelsesdempende og har samtidig en smørende effekt på leddet.


I-PRF-behandlingen som bruker pasientens eget blod, må gjentas 3-6 ganger med 14 dagers mellomrom. De fleste pasientene opplever både smertelindring og bedre bevegelighet i leddet.

I de aller fleste tilfeller holder det med en injeksjon med stamceller fra fett.




Stamcelleklinikken-profil:

Dr. Knut Egill Parrington Hansen


Spesialist i ortopedisk kirurgi. Dr Hansen har jobbet med ortopedisk kirurgi siden 2002 og har spesialisert seg videre innen protesekirurgi og traumatologi. Han jobber som overlege og har mange års erfaring med behandling og vurdering av ortopediske problemstillinger og skader. Behandling av tilstander som leddsmerter og leddslitasje er et spesielt fokus.


Framtidens medisin


Dr. Jo Andreas Ording leder legeteamet på Stamcelleklinikken. Her forteller han om behandlingen som klinikken er pionerer innenfor.

Ambisjonen: Å åpne en avansert klinikk for stamcellebehandling med Norges fremste legespesialister.


Menneskekroppen blir stadig utsatt for slitasje og skader. Derfor har den utviklet en helt egen helingsmekanisme der stamcellene spiller hovedrollen.

Stamceller finnes i ryggmarg, blod og fettvev. Disse stamcellene blir sluppet løs når kroppen er skadet. I samarbeid med vekstfaktorer, fibrin, blodplater og hvite blodceller regulerer kroppen en gjennoppbygning av skadet vev. Vi kan nå utnytte dette til å styrke helingen hos pasientene våre. Blodplater og hvite blodceller er kilder til høy konsentrasjon av vekstfaktorer og cytokiner som regulerer en rekke prosesser forbundet med vevsregenerasjon og heling. Disse inkluderer platelet-derived growthfactor-PDGF, transforming growthfactor-beta-TGF-b, insulin like growthfactor- IGF-1 og vascularepithelial growthfactor-VEGF, for å nevne noen.

Etter mange års erfaring som lege og kirurg har jeg sett at kroppens forskjellige organer har ulik evne til heling.


Denne helingen skjer vanligvis gjennom en betennelsesreaksjon som kjennetegnes ved at området blir rødt, hovent, varmt og smertefullt. Noen ganger er denne reaksjonen treg eller overaktiv. Da trenger kroppen hjelp. 



— Se for deg et ledd som er i ubalanse og som har en betennelse i seg. Det vil skape et ugunstig vekstforhold for brusken, som vil myknes og etter hvert bli slitt. Når vi setter tilbake betennelsesdempende celler og stoffer fra ditt eget blod og fettvev – som i tillegg inneholder vekstfaktorer og stamceller, skapes en regenerativ tilstand i leddet. Betennelsen dempes og brusken får en mulighet for å regenerere seg.

Vår nye klinikk er designet for framtidens medisin. Både fasiliteter, utstyr og sikkerhetsprosedyrer lever opp til de høyeste internasjonale standarder.


— Artroseplagene starter vanligvis i alderen 50-75 år, noen ganger også opp mot 80. Vi har også yngre idrettsutøvere som har pådratt seg bruskskader eller brudd i enkelte ledd. Ordet artrose kan faktisk være misvisende, fordi det ofte er betennelsestilstander, ikke nødvendigvis utslitte ledd, som er årsak til problemene. Også de som sliter med skuldersmerter, frozen shoulder, tennisalbue eller andre senebetennelser kan få hjelp av vår behandling.

Trenden i moderne medisin er å bruke kroppens egne mekanismer for å oppnå rask og god heling.


Vi kan nå bruke kroppens egne mekanismer til å kvitte oss med kronisk betennelser og skader. Ved Stamcelleklinikken har vi nybygde, moderne fasiliteter for å gi deg den beste og nyeste behandlingen innen muskel- og skjelettskader.

Alle legene ved klinikken er overleger og medlemmer av Den norske legeforening. Vårt mål er å være ledende innen ortopedisk regenerativ medisin. 




Stamcelleklinikken-profil:

Jo Andreas Ording


Spesialist i ortopedisk kirurgi. Arbeidet som overlege i ortopedi i 10 år. Som spesialfelt har han behandling og operasjoner av slitasje i hofter og knær. Har spesiell interesse for injeksjoner mot smerter i slitte ledd, slik man kan unngå operasjoner og i hvertfall utsette en operasjon lengst mulig.







Velkommen til

Stamcelleklinikken

- ledende innen regenerativ stamcellemedisin

Virksomme celler fra blod og fettvev hjelper kroppen å hele seg selv. Iprf medisin er med på å styrke ortopedisk behandling av artrose og seneskader. Klikk på boksene og se hvordan behandlingen kan hjelpe deg. 


Ortopedisk behandling

Registrer deg og bestill time her.

Online timebestilling
Nature

En ny behandling av artrose og seneskader


De siste 30 årene har jeg brukt det meste av tiden min til å behandle smerter og betennelser i sener og ledd. Nå skjer det en revolusjon i denne behandlingen.

Dr. Jørn Bremnes, spesialist i anestesiologi og smertemedisin

Nature

Behandling av idrettsskader! 


På Stamcelleklinikken tar vi i bruk kroppens eget reparasjonssystem for at du skal bli raskt bra igjen.

Dr. Erik Bjørbæk, spesialist i ortopedisk kirurgi

Nature

Bli kjent med en ny medisinsk behandling


Stamcellemedisin er en ny type behandling av artrose og seneskader. Se hvordan behandlingsmetoden foregår, trinn for trinn.

Dr Knut Parrington Hansen, spesialist i ortopedisk kirurgi

Nature

Stamcelleklinikken framtidens medisin


I Stamcelleklinikkens nye lokaler har vi både legekompetansen og det avanserte utstyret som skal til for å hjelpe kroppen til å regenerere seg selv.

Dr Jo Andreas Ording, daglig leder og spesialist i ortopedisk kirurgi

Smerter i nakke og rygg, hofter eller bekken?


Se hva andre som har fått stamcellebehandling sier.


Ta meg til Facebook

Enkel kirurgi uten ventetid

Når du ikke har tid til å vente, kan våre kirurger foreta enkle inngrep raskt og effektivt til en fornuftig pris.

Kontakt oss

Ortopedisk behandling

RING 22 00 80 30

Telefontid: mandag-fredag mellom kl. 10-15


Stamcelleklinikken

Majorstuhuset

Kirkeveien 64A

0364 Oslo

Du finner oss ved ​T-banestasjonen på Majorstuen.


Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker at vi kontakter deg, ​kan du bruke kontaktskjemaet.​ Vi vil vanligvis svare deg innen 24 timer.