123456789

Telefontid: Man-Fre 10-15

22 00 80 30

Velg en side

Har du problemer med smerter og slitasje i ledd og sener?

Da må du lese videre på denne siden. Det finnes nemlig hjelp å få.

En dansk undersøkelse om stamcellebehandling (i-PRF) med 47 pasienter med kneleddartrose viste:
20 av 47 ble 100% smertefrie. 21 av 47 ble 50-90% smertefrie.
ALTSÅ BLE 41 AV 47 PASIENTER OVER 50% BEDRE!

Stamcelleklinikken er en spesialklinikk, som ved hjelp av en ny metode behandler smerter i ulike ledd og sener. Behandlingens formål er å redusere/fjerne smerter og øke bevegeligheten i ledd og sener. Behandlingen virker bruskstabiliserende og betennelsesdempende.  Legene på Stamcelleklinikken er overleger med spesialkompetanse i ortopedisk kirurgi og smertebehandling.

Kroppens egne celler

iPRF er en videreutvikling av PRP. I begge tilfeller hentes blod fra pasienten ved en vanlig blodprøve. Forskjellen i metodene er at man ved iPRF sentrifugerer blodet på lavere hastighet for å bevare flere aktive celler. Når blodet sentrifugeres skilles serum fra de røde blodcellene. Serumet består av kroppens eget forsvarssystem; stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer. Disse virksomme cellene injiseres tilbake til de sener, ledd eller muskler hvor pasienten opplever smerter eller har slitasje. Behandlingene er utført på verdensbasis i nesten 15 år, men regnes likevel som en ny behandlingsmetode.

Ingen kunstige legemidler

Behandlingen innebærer ingen bruk av kunstige legemidler. Det er de meget potente og virksomme cellene fra pasientens eget blod som virker på stedet de blir injisert. Metoden utnytter og aktiverer kroppens eget forsvarsmekanisme og reparasjonsevne.

Røngten

For å kunne sette riktig diagnose bruker vi røntgen/C-BUE ved undersøkelsen og behandlingene. Dette røntgenapparatet er spesielt tilpasset for at vi kan se hvor det er slitasje i leddet. I noen tilfeller bruker vi også røntgen for å kunne injisere de virksomme cellene nøyaktig i leddet som behandles. MR er av og til nødvendig for å kunne stille differensial diagnoser/ se etter andre årsaker til smerter/ symptomer.

Hva kan behandles?

Det er særlig artrose «slitasjegikt» og slitasje i ledd som behandles. De vanligste symptomene ved artrose er smerter, stivhet og innskrenket bevegelighet. Ledd som ankler, knær, hofter og skuldre egner seg godt for behandling.

Muskulære plager som frozen shoulder, tennisalbue og plantar fascitt har også god effekt av behandlingene. iPRF har en betennelsedempende effekt i muskulaturen som er vevs vennlig og naturlig. Til sammenlikning vil injeksjoner med kortison nedkjempe en betennelse, men det har en bivirkning ved at det bryter ned vevet det blir injisert i.

Dersom vi forventer at behandlingen vil gi god effekt på dine plager gir vi som regel behandling ved første konsultasjon. Blodprøven tas av erfarne sykepleiere og benyttes av kirurgen umiddelbart etter sentrifugering. Effekten av behandlingen inntreffer i noe ulik grad avhengig av grad av artrose og pasientens smerter. Likevel opplever de fleste at smertene i leddet reduseres etter kort tid og ofte umiddelbart etter behandling. Vanligvis vil det være behov for 4-6 behandlinger. Vi anbefaler vedlikeholdsbehandling med en injeksjon hver 6 mnd. for å holde behandlingen ved like.

Tjenester

TJENESTER

DIAGNOSTIKK

Diagnosen finner vi ved hjelp av vanlig utvendig undersøkelse av leddet eller senen, samt det som er vist på røntgen eller MR. Røntgen eller MR vil ha vist om det er slitasje/artrose i leddet. Dersom dine plager er slik at de egner seg for behandlingen, kan du behandles ved første konsultasjon.

STAMCELLEBEHANDLING

Behandlingen starter med at vi tar en blodprøve, som spesialbehandles ved hjelp av sentrifugering. Ved sentrifugeringen samles de cellene vi skal bruke øverst i blodprøveglasset. Dette er spesielt stamceller, blodplater, vekstfaktorer og hvite blodlegemer. Disse cellene tar vi ut av blodprøven og setter de inn i det slitte leddet eller omkring senen, ved hjelp av en tynn nål. Vi bruker et spesielt røntgenapparat ved behandlingene. Ved hjelp av dette apparatet ser vi leddet og slitasjen i leddet, og ser dermed at nålen treffer nøyaktig riktig i leddet som behandles. Dette stikket er ikke smertefullt, fordi nålen er tynn.

Stamcelleklinikken bruker kun dine egne blodceller for å reparere artrose, slitt brusk og behandle smerter fra ledd og sener. Ved å injisere kroppens egne stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer, aktiveres kroppens egne forsvarsmekanismer og reparasjonsevner. Behandlingen innebærer derfor ingen bruk av kunstige legemidler, kun celler fra pasientens eget blod.

Det kan også være aktuelt at du sykler på en ergometersykkel vi har på klinikken, før behandlingen. Dette kan øke mengden stamceller og de andre cellene vi bruker i blodet.

ETTER BEHANDLING

Umiddelbart etter behandling ber vi deg bevege leddet, slik at alle reparasjonscellene fordeles rundt i hele leddet. Ofte blir smertene i leddet redusert kort tid etter behandling. Normalt er det behov for 2– 6 behandlinger, alt avhengig av slitasjen i leddet. Sener trenger vanligvis færre behandlinger. Behandling gis normalt med  1- 2 ukers mellomrom, og prosedyren er den samme hver gang. Etter behandlingen skal du bruke kroppen og leddet som du normalt gjør. Det kreves ingen spesielle forhåndsregler etter behandlingen.

VIRKNING

Effekten av behandlingen kan variere fra person til person og etter hva som behandles. Vi ønsker å opplyse om at selv om behandlingen har blitt tilbudt i flere år er den fortsatt kategorisert som eksperimentell men dokumentert som trygg.

BIVIRKNINGER

Litt ømhet i innstikkstedet kan forekomme noen timer. Noen kan få økte smerter i området noen dager etter behandlingen. Dette er normalt.  Det er alltid en liten risiko for infeksjoner ved en injeksjon. Med injeksjon av kortison kan risikoen være 1 infeksjon per 20 000 injeksjon, noe som er svært lite sammenlignet med operasjoner.

Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi. Arbeidet som overlege i ortopedi i 10 år. Som spesialfelt har han behandling og operasjoner av slitasje i hofter og knær. Har spesiell interesse for injeksjoner mot smerter i slitte ledd, slik man kan unngå operasjoner og i hvertfall utsette en operasjon lengst mulig.

Jørn Bremnes

Jørn Bremnes

Overlege

Spesialist i anestesiologi. Var med å starte Smerteklinikken på Rikshospitalet i 1984. Arbeidet heltid med smertebehandling i over 30 år. Han har i flere år prøvd å finne en god behandling for leddsmerter. Har funnet at stamcellebehandling med i-PRF er en meget egnet begandling for leddsmerter og var derfor med på å starte Stamcelleklinikken

Knut Egill Parrington Hansen

Knut Egill Parrington Hansen

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi. Dr Hansen har jobbet med ortopedisk kirurgi siden 2002 og har spesialisert seg videre innen protesekirurgi og traumatologi. Han jobber som overlege og har mange års erfaring med behandling og vurdering av ortopediske problemstillinger og skader. Behandling av tilstander som leddsmerter og leddslitasje er et spesielt fokus.

Trygve Kjelstrup

Trygve Kjelstrup

Overlege

Trygve Kjelstrup har over 30 års erfaring som anestesilege og har både norsk og tysk spesialistgodkjenning i anestesi. Han har publisert flere vitenskapelige artikler i sitt spesialfelt som er regionalanestesi (nerveblokader). Han har tatt en doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Oslo, Rikshospitalet med en avhandling om regionalanestesi i armhulen (2016). Kjelstrup har betydelig erfaring med bruk av ultralyd i sitt daglige virke som anestesilege. Ultralydveiledet injeksjon av stamceller i forskjellige ledd, planlegges nå brukt på utvalgte pasienter på Stamcelleklinikken.BEHANDLINGBEHANDLING

Hva kan behandles?

Det er særlig artrose og slitasje i ulike ledd som behandles. Artrose kan ramme alle ledd. Vanligst er artrose i knær, hofter, fingre og tær. Ledd som knær, hofter og skuldre egner seg godt for behandling.

De vanligste symptomene ved artrose er smerte, stivhet og innskrenket bevegelighet i leddet. Ved artrose vil leddbrusken blir slitt og tynn og det kommer påleiringer av ben.

Kroniske betennelser i sener kan også behandles.

Artrose behandling Stamcelleklinikken.no

BEHANDLING AV SENESKADER

Akutt tendinitt («senebetennelse») skyldes skade eller overbelastning av en sene. Dersom smertene i senen ikke forsvinner går tendinitten over i en kronisk fase. Da kalles det tendinose eller tendinopati. Senen har nå fått små langvarige skader som må repareres. Ofte klarer ikke kroppen å reparere dette selv, slik at du kan ha behov for behandling som f.eks med stamceller. Målet med behandling med stamceller, i-PRF, er å reparere skadene i senen, bedre funksjonen og fjerne smertene. Tendinose / tendinopati får man oftest i albue, skulder, kne og ankel.

Seneskade behandling Stamcelleklinikken.no

BEHANDLING FOR ARTROSE

Resultatene med stamcellebehandling i utlandet med i-PRF mot artrose er lovende. Undersøkelser i utlandet viser at behandlingen kan redusere artrosen ved å virke bruskstabiliserende, betennelsedempende og dermed bedre funksjonen i leddet og redusere eller helt fjerne smerter.

Behandlingen vil aktivere kroppens egen forsvarsmekanisme og reparasjonsevne i leddet.

Erfaring viser at behandling med i-PRF kan utsette behov for operasjon, eller redusere smerter i påvente av operasjon. En slik operasjon ville i så fall oftest være innsetting av en protese i leddet. Behandlingsmetoden er nå sterkt vurdert innført i Amerikanske retningslinjer for artrose. 

Stamcellebehandling Stamcelleklinikken.no

iPRF BEHANDLING

Blodet spesialbehandles ved hjelp av sentrifugering og ved dette konsentreres blodplater og hvite blodlegemer i det øverste del av glasset. Denne del sprøytes deretter inn i leddet eller omkring den skadede senen.

HVEM ER VI

Stamcelleklinikkens ansatte er legespesialister med mange års erfaring i behandling og diagnostisering av smerter i muskler og ledd. Alle behandlere er medlemmer av Den norske legeforening.

HVA GJØR VI

Stamcelleklinikken har spesialisert seg på behandlinger av smerter i ledd, sener og muskler ved hjelp av en ny metode som betegnes iPRF. Behandlingens formål er å redusere inflammasjon/betennelse og således redusere/fjerne smerter og øke bevegeligheten. Legene på Stamcelleklinikken er overleger med spesialkompetanse i ortopedisk kirurgi og smertebehandling.

Behandlingen foregår ved injeksjon av kroppens egne stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer, som aktiverer kroppens egne forsvarsmekanismer og reparasjonsevne. Dette får vi til ved at vi tar en vanlig blodprøve, som vi deretter spesialbehandler. Deretter injiseres disse cellene i leddet. Behandlingen innebærer derfor ingen bruk av kunstige legemidler.

Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Overlege

Jobber som Overlege i ortopedi. Som spesialfelt har han behanding av slitasje i hofter og knær.
Uteksaminert ved Royal College of Surgeons in Ireland i 2003. Han har 2 års erfaring som fastlege før han spesialiserte seg i kirurgi. Dr. Ording har over 10 års erfaring med kirurgi av hofte og kneproteser. Har en spesiell interesse for injeksjonsbehandlinger mot smerter i slitte ledd.

Knut Egill Parrington Hansen

Knut Egill Parrington Hansen

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi. Dr Hansen har jobbet med ortopedisk kirurgi siden 2002 og har spesialisert seg videre innen protesekirurgi og traumatologi.
Uteksaminert ved universitetet i Würzburg i Tyskland 2001.
Han jobber som overlege og har mange års erfaring med behandling og vurdering av ortopediske problemstillinger og skader. Behandling av tilstander som leddsmerter og leddslitasje er et spesielt fokus. Til daglig har han ansvar for operasjoner av ulike lidelser i skjelett og bevegelsesapparat, samt generell skade- og bruddbehandling.
I tillegg til den kirurgiske delen av faget er han meget interessert og engasjert i den konservative tilnærmingen til disse lidelsene. Her er forebyggende tiltak, skadebegrensning og regenerativ injeksjonsbehandling med iPRF viktig.
Jørn Bremnes

Jørn Bremnes

Overlege

Spesialist i anestesiologi i 1984. Var med på å starte Smerteklinikken på Rikshospitalet i 1984. Overlege på Smerteklinikken, Rikshospitalet fram til 1994. Sluttet på Rikshospitalet og startet Norsk Nakke- og Ryggklinikk 1994. En klinikk, som den første i Norge, startet med utredning og denervering av nerver/ledd i nakke og rygg. 10-15 år senere startet også St. Olavs hospital i Trondheim, Rikshospitalet og AHUS med denne behandlingen. Arbeider på Klinikk for Smertebehandling, en klinikk som han startet i 1986. Behandler der alle ulike typer smerter. Har i flere år prøvd å finne en god behandling for leddsmerter. Har funnet at stamcellebehandling med i-PRF er en meget egnet mulighet for pasientene og er derfor med på å starte Stamcelleklinikken.

Trygve Kjelstrup

Trygve Kjelstrup

Overlege

Trygve Kjelstrup har over 30 års erfaring som anestesilege og har både norsk og tysk spesialistgodkjenning i anestesi. Han har publisert flere vitenskapelige artikler i sitt spesialfelt som er regionalanestesi (nerveblokader). Han har tatt en doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Oslo, Rikshospitalet med en avhandling om regionalanestesi i armhulen (2016).

Grunnutdannelsen har Kjelstrup gjennomført ved Medizinische Hochschule Hannover (1979), og han har doktorgrad (dr.med.) fra samme institusjon (1983). Etter turnustjenesten i Norge og flere år i allmennmedisin, ble han godkjent Allmennpraktiker Dnlf (1985-90).

Kjelstrup har betydelig erfaring med bruk av ultralyd i sitt daglige virke som anestesilege. Ultralydveiledet injeksjon av stamceller i forskjellige ledd, planlegges nå brukt på utvalgte pasienter på Stamcelleklinikken.

FORNØYDE PASIENTER

Injeksjoner i begge knær. Var før plaget med nattlige smerter og smerter etter aktivitet. Smertene er nå redusert med 70%. Smerter gått fra 8/10 til 2/10. Hadde kraftsvikt i begge knær som nå er borte.

Ann-Kristin takker for god behandling hos Stamcelleklinikken.

Ann-Kristin Sigernes

Sigrun Andresen var Stamcelleklinikkens første pasient. Hun har slitasje i begge knær, og har fått behandlet høyre kne med god effekt. Sigrun er nå i gang med behandling av venstre kne siden høyre ble så bra.

Sigrun er meget godt fornøyd med behandlingen hos Stamcelleklinikken.

Sigrun Andresen

Priser

Konsultasjon 45 minutter kr 2.000.
Injeksjoner kr 2.900 per gang!


BESTILL TIME


KONTAKT OSS


BESTILL TIME

ONLINE TIMEBESTILLING

Nå slipper du å ringe vårt kontor for å bestille time. Du kan når som helst i døgnet sjekke hvilke timer vi har ledig, og booke en time som passer deg. Du får vite med en gang om du får timen du ønsker deg. Alt skjer direkte.

Artrose og seneskader er vanskelig å behandle. I mange år har det ikke vært noen tilfredsstillende metoder for å behandle disse smertetilstander. Den vanlige metoden som er blitt brukt som for å behandle disse plager har vært injeksjon med kortison, kombinert med trening. Et annet medikament, hyaluronsyre, er også blitt benyttet de siste få år.

KONTAKT OSS

RING 22 00 80 30!

Telefontid mandag-fredag mellom kl. 10-15.

Du finner oss rett ved siden av T-banestasjonen på Majorstuen i Oslo.

Kirkeveien 64 a,
0364 Oslo

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker at vi kontakter deg, kan du sendes oss en melding i kontaktskjemaet nedenfor.
Vi vil vanligvis svare deg innen 24 timer.

Stamcelle Klinikken


Kirkeveien 64 a,
0364 Oslo


Telefontid: Man-fre. Kl. 10-15.


Spørsmål? 22 00 80 30Telefontid: Man-Fre 10-15